Zadanie "Anna"

 Wykonaj zadanie zapisane w pliku zadanie_anna.pdf.