Zadanie Bieszczady

 

Wykonaj layout responsywnej strony internetowej dla Centrum Turystyki Bieszczadzkiej zgodnie z załączonymi wymaganiami. W tym celu:

1. Wykonaj panoramę i zapisz w formacie JPEG.

2. W programie Adobe Photoshop wykonaj baner na stronę internetową (rysunek 1).

 

Wymagania dla panoramy:

- połączyć fotografie 001_1.jpg oraz 002_1.jpg z folderu panorama nr1,

- wykadrować połączone fotografie do parametrów: szerokość 700 pikseli, wysokość 260 pikseli, rozdzielczość 72 ppi,

- zapisać panoramę w pliku Panorama1.jpg w trybie koloru RGB

 

Wymagania dla banera:

· szerokość: 700 pikseli, wysokość 260 pikseli,

· tryb koloru: RGB, rozdzielczość: 72 ppi,

· tło: panorama z pliku Panorama1.jpg,

· napis CENTRUM TURYSTYKI BIESZCZADZKIEJ o parametrach:

- Arial Bold, 60 pkt, kolor #00CC33, wyrównanie do lewej,

- dodany styl: blask zewnętrzny oraz faseta/faza i płaskorzeźba o dowolnych ustawieniach.


Gotowy baner należy zapisać z zachowaniem warstw.


Pliki do wykorzystania:

panorama1: