Zadanie ForrestRunner

 Wykonaj zadania zamieszczone w pliku zadanie_Harnas.pdf.

Pliki niezbędne do wykonania polecań znajdują się tutaj.