Zadanie "Zalew Wiślany"

Plik  treścią zadania do pobrania tutaj

Zadanie z egzaminu TOR (A27) z września 2014 roku.