Tworzenie makr

W arkuszu Makro 1 utwórz makro ustawiające odpowiednio formatowanie liczb, w arkuszu Makro 2 wykonaj makro, które, wykasuje formatowanie.
Plik do tworzenia makr (pobierz). Przykładowe rozwiązanie znajduje się tutaj.

W pliku makra_rozne.xls wykonaj następujące makra:

  • w arkuszu hiperłącza usuwające hiperłącza z adresów e-mail i stron www,
  • w arkuszu autofiltr włączające autofiltr i wyświetlające tylko zawodników z Polski. 
  • Makro autofiltru zmodyfikuj, aby kraj, z którego wyświetlani są zawodnicy wpisywany był jako parametr z klawiatury .
Rozwiązanie zadania znajduje się tutaj.
*  *  *
Wybierz arkusz (zawody), do którego chcę przejść po uruchomieniu pliku i sformatuj na czerwono wszystkie wiersze, w których znajdują się dane Polaków (kolumna kraj = "Polska"). Makro ma być uruchamiane automatycznie po otwarciu pliku.
Plik skoki.xls do wykonania makra.
Wykonane zadanie znajduje się tutaj
Uwaga! Aby utworzyć makro, które będzie uruchamiane automatycznie po wgraniu pliku należy w edytorze VisualBasic przejść na lewym pasku do edycji makr w polu "Ten skoroczyt", wybrać w oknie makr z listy pozycję Workbook (w lewej liście rozwijalnej) i i Open (w prawej liście rozwijalnej), a następnie wpisać zawartość makra po linijce Private Sub Workbook_Open()
*  *  *
Przykład z makrem uruchamianym automatycznie po wejściu do arkusza. Opis makra znajduje się w pliku. Pobierz przykład.
*  *  *
W pliku samochody.xls wykonaj uruchamiane automatycznie po otwarciu pliku makro, które zapyta Cię jakiego samochodu dane chcesz wpisać. Makro ma przejść do arkusza tego samochodu. Dodatkowo makro ma pytać czy chcesz wpisać dane letnie czy zimowe. Zgodnie z wyborem makro ma przejść do odpowiedniej kolumny danego arkusza.

*  *  *
Makra obliczające silnię liczb z zakresu 1 do n, gdzie n podajemy jako parametr podczas działania makra. Jest to przykład wykorzystujący pętlę FOR oraz instrukcję warunkową IF. Pobierz plik.

*  *  *
Makro dodające wyliczenia spalania samochodu na koniec tabelki (do pierwszego wolnego wiersza) - przykład z zajęć do pobrania tutaj.

*  *  *
Makro wykonujące tabliczkę mnożenia o zadanych przez użytkownika wymiarach. Przykład wykorzystania zagnieżdżonych pętli for.
Plik z wykonaniem zadania za zajęciach tutaj oraz plik z wykorzystaniem Cells tutaj
*  *  *
 Makro dodające do modyfikowanej komórki komenatrza. W jednym arkuszu dodawane są komentarze  z treścią wpisanej formuły, w drugim z datą zmiany komórki. Pobierz plik.
*  *  *
Plik z opisem poleceń VBA omawianych na zajęciach: tutaj.
Więcej o Visual Basic: instrukcje języka, funkcje wbudowane.