Sortowanie, filtrowanie

  1. Uzupełnij listę płac z pliku lista_plac.xls zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w arkuszu dane. Uzupełnij listę danymi z pliku osoby.txt
    Rozwiązane zadanie znajduje się tutaj.
  2. Plik do wykorzystania na zajęciach - panstwa.xls