Pierwsze ćwiczenia

Nasza pierwsza strona znajduje się tutaj (aby pobrać kliknij na link prawym klawiszem myszki i wybierz opcję Zapisz element docelowy jako.

Ćwiczenie 1:
Korzystając z tekstu zawartego w pliku banialuka.doc wykonaj stronę internetową wyglądającą dokładnie tak jak przykład.

Ćwiczenie 2:
Korzystając z tekstu zawartego w pliku tresc.txt wykonaj stronę internetową wyglądającą dokładnie tak jak przykład.

Strona wykonana częściowo (na zajęciach 13.07) znajduje się tutaj.