Pierwsza baza danych

Baza danych przygotowana na zajęciach znajduje się tutaj (kliknij w link lewym klawiszem i wybierz opcję Zapisz element docelowy jako...).
Relacje w projektowanej bazie przedstawiają się następująco:

Kliknij, aby powiększyć.