Zadanie egzaminacyjne 2

 Część teoretyczna

 Przykładowy tekst w ramach egzaminu pisemnego - pobierz test