Zaawansowane obliczenia

Zadanie 1 - obliczanie podatków
Utwórz tabelę, w której obliczany będzie podatek według różnych stawek w zależności od osiąganego dochodu.
Rozwiązanie zadania znajduje się tutaj.

Zadanie 2 - zawody sportowe
W kolejnych arkuszach skoroszytu zapisanego w pliku skoki.xls znajdują się wyniki konkursów skoków narciarskich (dane za portalem skijumping.pl). W arkuszu zasady znajdują się zasady przyznawania punktów za miejsca 1-30.
  • W kolumnie G każdego z arkuszy z wynikami wpisz formuły, które przyznają odpowiednią ilość punktów za osiągnięte miejsce. 
  • Dodaj arkusz "Zbiorczo", w którym wykonaj zestawienie zbiorcze obliczonej wcześniej punktacji (suma wszystkich punktów oraz średnia ilość punktów w zawodach). Dodatkowo wyszukaj dla każdego zawodnika zawody, w których uzyskał najlepszy wynik (zdobył najwięcej punktów). 
  • W arkuszu "Wisła" wykonaj formatowanie warunkowe tak, aby na czerwono wyświetlane były dane zawodników z Polski 
Rozwiązanie zadania znajduje się tutaj.


Zadanie 3 - Wartość słowna

Zaprojektuj arkusz tak, aby  wyświetlany był tekst odpowiadający słownemu zapisowi liczby wpisanej do komórki (jeśli w  wpiszesz 1234,56 to w komórce B2 powinien pojawić się tekst: "jeden*dwa*trzy*cztery*56/100 zł").
Rozwiązanie zadania znajduje się tutaj.

Zadanie 4 - tabela wzrostu
W pliku tabela_wzrostu.xls wstaw odpowiednie formuły do komórek z żółtym tłem. W D2:D11 ma być wyświetlana odpowiednia grupa wzrostu zgodnie z danymi z tabelki klasyfikacja. W komórkach G10:G13 należy zliczyć ilość wystąpień poszczególnych kategorii wzrostu.
Rozwiązanie zadania znajduje się tutaj.

Zadanie 5 - lista obecności
 W pliku obecności.xls: - uzupełnij komórki B7:B30, aby wyświetlane były nazwy poszczególnych miesięcy:
  • w szarych polach obszaru C7:AG31 wpisz formuły, które będą wyświetlały tekstową nazwę dnia tygodnia odpowiadającą numerowi dnia znajdującego się powyżej;
  • w białych polach obszaru C7:AG31 wpisz dowolnie teksty odpowiadające powodowi nieobecności pracownika (wymienione są one w wierszach 33-43);
  • w komórkach F33:F43 wpisz formuły, które będą zliczały poszczególne dane z tabeli rocznej.
Rozwiązanie zadania znajduje się tutaj.

Zadanie 6 - harmonogram kredytu
Rozwiązanie zadania wykonywanego na zajęciach znajduje się tutaj.