Logo i ulotka

 Wykonaj logo podobne do tego na rysunku. Wykorzystaj narzędzie środki artystyczne.


Następnie logo wykorzystaj do zrobienia ulotki wzorowanej na tej poniżej. Zdjęcie filiżanki kawy znajdź na pixabay.com,