Zadanie "Arkus"

 Wykonaj zadanie z pliku "Zadanie Arkus".


Pliki do wykonania zadania: