Zadanie Garden

Wydinaj zadanie z pliku.

Pliki do zadania:
Test zawodowy do rozwiązania - pobierz tutaj.