Zadanie Size "MR"

 Wykonaj zadanie z pliku "Size MR".


Plik do wykonania zadania: