Listopad

Listopad - Świątynia Pokoju w Świdnicy
zobacz na mapie
Jeden z trzech Kościołów Pokoju (pozostałe znajdują się w Jaworze i Głogowie) wybudowanych w drugiej połowie XVII wieku na Śląsku jako świątynie protestanckie na mocy pokoju westfalskiego kończącego wojnę trzydziestoletnią. Kościoły te są największymi sakralnymi budowlami w Europie (w świdnickim mieści się 7500 osób, w tym 3000 miejsc siedzących). Kościół zbudowano w systemie szachulcowym (tzw. mur pruski). Świątynia, która nadal służy miejscowej parafii ewangelicko-augsburskiej jest także symbolem pojednania polsko-niemieckiego (tutaj wspólnie modlili się w 1989 roku premier T. Mazowiecki i kanclerz H. Kohl.
Więcej na stronie kościoła.