Rysujemy, rysujemy…

Narysuj obrazki wyglądające jak poniżej (zadanie dostępne na blogu corel.durscy.pl)


Plik z szablonem teczki do pobrania tutaj.