Rysujemy, rysujemy…

Narysuj obrazki wyglądające jak poniżej (zadanie dostępne na blogu corel.durscy.pl)Plik z szablonem teczki do pobrania tutaj.


Ćwiczenia utrwalające pracę na węzłach. Narysuj obrazek podobny do tego poniżej.