Wykresy, sumy częściowe, grupy

W pliku lody.xls oblicz wartości suma i średnia dla odpowiednich kolumn, a następnie:
  • Sporządź wykres kolumnowy sprzedaży lodów w poszczególnych miesiącach, a następnie nanieś na nim liniowy wykres średniej sprzedaży.
  •  Sporządź wykres kołowy popularności lodów w miesiącu sierpniu Obróć wykres tak, aby na pierwszym planie znalazł się wycinek przedstawiający dane dla lodów wiśniowych, a następnie wyodrębnij ten wycinek poprzez jego lekkie wysunięcie z koła wykresu.
*   *   *
 Pliki do zajęć: sumy częściowe oraz grupy.

Ćwiczenie:
W pliku inwentarz.xls dodaj sumy pośrednie tak, aby sumowane były ilość przedmiotów oraz wartości tych przedmiotów dla każdego działu i konta inwentarza. Dział oraz konto należy wcześniej wyodrębnić z danych w kolumnie "numer:, w której w zapisie KN/III/5/63 poszczególne elementy oznaczają:
  • KN - oznaczenie jednostki
  • III - dział
  • 5 - konto
  • 63 - kolejny numer przedmiotu w ramach danego konta.
Rozwiązanie zadania dostępne jest tutaj.