Tworzenie tabel

Nasza tabela
Lp. Kolumna 2 Kolumna 3
1 komórka 1 komórka 2 będzie troszkę szersza
2 komórka 3 - zwiększyłem odstępy od brzegu poleceniem padding komórka 4
stopka 2 stopka 3


Plik z kodem tworzenia powyższej tabeli pobrać można tutaj

Strona z tabelą z informacjami o Beskidach wykonana na zajęciach znajduje się tutaj.

Oceny uczniów
Imię i nazwisko Ocena
I semestr II semestr
Nowak 5 4
Kowalski 4 4
Iksiński 4 5
Igrekowski 3 3
Średnia ocena ucznia z wszystkich przedmiotów.


Plik z kodem tworzenia powyższej tabeli pobrać można tutaj
 


Plik ze stroną www w formie tabeli można pobrać tutaj.