Egzamin "Dynia"

 Wykonaj zadanie z pliku egzamin-dynia.pdf.


Wykorzystaj pliki:


Egzamin pisemny: plik PDF