Rysunki w Corelu

 Narysuj rysunki wyglądające jak te poniżej.Zdjęcie Bielska-Białej proszę wyszukać we własnym zakresie
(nie musi być to samo co w przykładzie)