Zadanie Oferta Aro (PGF.08)

 Wykonaj zadanie z pliku zadanie_egzaminacyjne. 

Pliki do wykorzystania podczas realizacji zadania: