Zadanie "Promocja szkoły"

 Treść zadania znajduje się w pliku egzamin_promocja_szkoly.pdf

Pliki niezbędne do realizacji zadania pobierz tutaj.