Zadanie "Perełka"

 Wykonaj zadanie z pliku zadanie_perelka.pdf.


Wykorzystaj pliki z skompresowanego folderu zadanie_perelka.7z


Zadanie pisemne (test) pobierz tutaj