Zadanie Film TSP

 Wykonaj zadanie znajdujące się w pliku: zadanie-film-tsp.pdf.

Pliki do zadania znajdują się tutaj.