Zadanie egzaminacyjne PGF.08 z 2024 roku

 Wykonaj zadanie z pliku pgf08-2024.pdf.


W briefie kreatywnym mają się znajdować:

 • dane zleceniodawcy
 • charakterystyka firmy (co najmniej elementy)
 • cechy szczególne produktu (co najmniej trzy)
 • założenia kampanii 
 • określenie grupy docelowej 
 • korzyści dla klienta
 • nastawienie konsumenta
 • analiza konkurencji
 • czas realizacji
 • budżet
Plan medialny kampanii reklamowej ma zawierać:
 • nazwę i dane zleceniodawcy
 • czas trwania kampanii reklamowej:
 • wybrany/e portale
 • wybrany/e gazety
 • typ ogłoszenia w gazecie
 • cenę i wartość reklamy
 • tabelę z zaznaczonymi terminami emisji reklam