Praca na warstwach

Praca na warstwach to jedna z podstawowych możliowości i zalet PhotoShopa. Pozwala ona na tworzenie elementów obrazka na osobnych przezroczystych "podkładach" tak, jakbyśmy tworzyli rysunek na wielu przezroczystych foliach. Dzięki takiemu rozwiązaniu w każdej chwili możemy poprawić lub usunąć źle przygotowany fragment rysunku znajdujących się na osobnej warstwie. (w przypadku pracy na jednej warstwie fragmentów (pikseli) "zasłoniętych" nie dałoby się już odzyskać.
  1. Połącz obrazki tak, aby na ekranie notebooka z pliku komputer.jpg znajdował się obrazek z pliku kwiaty.jpg.
    Ustaw opcje warstwy tak, aby obrazek który uzyskasz był jak najbardziej realistyczny.
  2. Zrób fotomontaż tak, aby mewa siedząca na skale z pliku mewa.jpg znajdowała się na tle nieba z pliku niebo.jpg
  3. Postać ze zdjęcia turysta.jpg wkomponuj w wybrane przez siebie dowolnego miejsca na świecie. Zdjęcie do montażu wybierz z jednego z portali zdjęć stockowych (np. pixabay.com)