Pierwsze obliczenia

Zadanie 1 - wycieczka 
Otwórz plik wycieczka.xls i wykonaj obliczenia kosztów wycieczki w brakujących miejscach. 

Zadanie 2 - analiza bankowa  Otwórz blik bank.xls i wykonaj polecenia znajdujące w arkuszu pod tabelą z danymi. 

Zadanie 3 - dziennik lekcyjny  Otwórz plik dziennik.xls, a następnie: 
  • w kolumnach O-V zlicz ilość poszczególnych ocen każdego ucznia; 
  • w kolumnie W oblicz średnią dla każdego ucznia; 
  • w komórkach C32:N32 oblicz średnie dla każdego przedmiotu; 
  • w komórkach O32:V32 zlicz ilość poszczególnych ocen w klasie;
  • w komórce W32 oblicz średnią oceną klasy (porównaj średnią liczoną z poszczególnych ocen uczniów i ze średnich uczniów - skąd wynika różnica?); 
  • w komórkach C33:N40 zlicz ilość poszczególnych ocen w klasie; 
  • w komórkach W33:W38 wykonaj obliczenia odpowiadające opisom w komórkach V33:V38.