Zadanie "Auto"

 Wykonaj zadanie z pliku zadanie_auto.pdf.


Pliki do wykonania zadania: