Zadanie egzaminacyjne "ChemTech"

 Wykonaj zadanie egzaminacyjne zawarte w w pliku egzamin_2021.pdf.


Wykorzystaj plik tlo.jpg oraz pliki z folderu GRAFIKA: