Zadanie Sowa

Wykonaj projekt logo w rozdzielczości 300 dpi w trybie kolorów RGB.

 • format A5 – logo ma zajmować co najmniej połowę powierzchni;
 • logo wykonaj ściśle według wzoru widocznego na rysunku poniżej zwracając uwagę na położenie poszczególnych elementów oraz ich proporcje;
 • użyj szeryfowego kroju pisma z polskimi znakami diakrytycznymi;
 • wszystkie elementy logo wykonaj w kolorze RGB (0, 0, 0);
 • słowo „KSIĘGARNIE” wykonaj wersalikami;
 • przekształć wszystkie teksty w krzywe, a następnie literę „S” odwzoruj w postaci grafiki stylizowanej na sowę;
 • gotowy projekt logo zapisz jako plik w formacie PNG.

Wykonaj projekt zakładki do książki w rozdzielczości 300 dpi, w trybie kolorów RGB. Wszystkie obiekty wektorowe oraz tekst zamień na krzywe Béziera.

Wytyczne:
 • format A4 – orientacja pionowa;
 • projekt wykonaj według wzoru poniżej
 • na zakładce w polu tekstowym wpisz nazwę oraz pełne dane teleadresowe sieci księgarń
 • w kolorze CMYK (0, 0, 0, 0) lub RGB (255,255,255);
 • tekst umieść zgodnie ze szkicem;
 • wszystkie wiersze tekstu wyrównane względem siebie do środka;
 • zastosuj ten sam krój pisma jak przy projekcie logo.

Wykonany projekt zakładki do książki zapisz jako dokument:
 • PDF pod nazwą zakladka,
 • JPG pod nazwą zakladka_kopia,
 • zakladka_kopia w zależności od wykorzystanego oprogramowania graficznego zapisz plik otwarty w najniższej możliwej wersji programu.
Zadanie było jest częścią egzaminu zawodowego kwalifikacji PGF.07 (wykonywanie przekazu reklamowego).