Zadania egzaminacyjne

Część teoretyczna

 Przykładowy tekst w ramach egzaminu pisemnego - pobierz test


Część praktyczna.

Wykonaj zadanie zawarte w pliku zadanie-egzaminacyjne.pdf

Wykorzystaj pliki: