Tworzymy gazetę

 Przygotuj jednostronicowa gazetę wykorzystując materiały z poniższych plików.

Sformatuj stronę tak, aby była atrakcyjna dla czytelnika. Dodaj tytuły i śródtytuły oraz grafiki odpowiadające tematyce (korzystaj tylko ze zdjęć, które nie są objęte prawami autorskimi).