Zadanie "Jachty"

 Wykonaj zadanie znajdujące się w pliku zadanie_jachty.pdf.


Wykorzystaj pliki: