System identyfikacji wizualnej

Przygotuj identyfikację wizualną dla wybranej przez siebie miejscowości/regionu. Wizualizacja ma obejmować:
  • logo (sygnet+logotyp+slogan) z uwzględnieniem pola ochronnego, slogan ma uwzględniać charakterystykę/specyfikę miasta;
  • alternatywne wersje logo (np. uproszczona, pionowa, pozioma);
  • wersję monochromatyczną logo; 
  • przykłady zakazanego stosowania logo;
  • opis wykorzystanej kolorystyki;
  • wzór wizytówki (rozmiar 95x50 mm);
  • papier firmowy (A4, pion);
Dodatkowo przygotuj elementy wizualne powtarzane na materiałach promocyjnych (kopercie, notatniku, prezentacji itp.).
Materiały przygotuj w CorelDraw na kilku stronach A4, do oceny przygotuj plik PDF.


Zobacz na rozbudowaną, przykładową księgę wizualizacji przygotowaną dla Doliny Karpia - pobierz plik.pdf (źródło: DolinaKarpia.org)