Zasady dobrej edycji tekstu

Umieść w InDesign i uporządkuj zgodnie z zasadami edycji tekstu materiał z pliku brzydki_tekst.doc.
Przeczytaj dokładnie treść dokumentu i stosuj opisane w nim zasady.
Wykonaj polecenia znajdujące się w drugiej części materiału (spis treści, podpisy, kolumna licz).

Przygotuj styl tekstowy o nazwie "treść" i zastosuj go do pierwszego i trzeciego akapitu tekstu.
parametry stylu treść:
czcionka Verdana, wielkość 9, kursywa, interlinia 12, kolor ciemnoniebieski

Przygotuj styl akapitowy "wypunktowanie" z wybranymi dowolnie ustawienia punktowania tekstu i zastosuj do akapitów  z listy zasad dobrego składu tekstu.

Przygotuj odpowiedni styl "definicja" i zastosuj do drugiego akapitu tekstu oraz do opisu hasła DTP na końcu tekstu.
paramentry stylu "definicja"
wcięcie z lewej: 10mm, czcionka Helwetica, wielkość 10 pkt, kolor zielony, linia akapitowa górna grubości 4 pukntów koloru takiego samego jak tekst, wyrównanie dwustronne (justowanie)