Precyzyjne rysowanie w Corel Draw

Narysować logo Unii Europejskiej według poniższych wskazówek (są to oficjalne wskazówki UE przy tworzeniu loga):

1. Logo to prostokątna flaga, której długść stanowi 1,5 szerokości w kolorze niebieskim (w modelu RGB - R:23, G:52, B:134)
2. Wewnątrz prostokąta znajduje się 12 gwiazd z kolorze żółtym (R:248, G:228, B:21)
3. Gwiazdy są umieszczone w równych odległościach od siebie, w taki sposób, że formują niewidzialny krąg, którego środek tworzy się poprzez przecięcie się przekątnych prostokąta. Promień okręgu stanowi 1/3 wysokości prostokątnej flagi. Każda gwiazda ma 5 ramion i jest wpisana w niewidzialny okrąg o promieniu 1/18 wysokości flagi. Gwiazdy usytuowane są pionowo tzn. jedno ramię (wierzchołek) gwiazdy jest pionowe a dwa przylegające do niego ramiona powinny być usytuowane w linii prostej oraz pod kątem prostym do "masztu" flagi. Gwiazdy powinny być rozmieszczone na okręgu w pozycjach "pełnych" godzin zegarowych.