Edytor tekstu

1. W pliku banialuka.doc, który jest załącznikiem do zadania należy:
a) zmienić czcionkę w tytule na czcionkę Arial Black, jej wielkość ustawić na 20, a kolor na czerwony. Tytuł wyśrodkować,
b) zmienić czcionkę w pozostałej części dokumentu na Arial,
c) odstępy między wierszami w tekście ustawić na 1,5 wiersza,
d) ustawić wcięcie pierwszego wiersza w każdym akapicie,
e) tekst opowiadania - oprócz tytułu i ostatniego akapitu (zapisu o tym, skąd pochodzi tekst) - ustawić w dwóch kolumnach równej szerokości,
f) ostatni akapit (zapis o tym, skąd pochodzi tekst) zmienić na tekst pisany kursywą, a tytuł znajdujący się z cudzysłowach pisany kursywą i pogrubiony.

2. W pliku przyslowia.doc, który jest załącznikiem do zadania należy:
a) na samym początku dopisać tytuł "Przysłowia polskie", tytuł powiększyć i wyśrodkować
b) W ostatnim przysłowiu poprawić zapis na O2
c) wypunktować kolejne przysłowia używając znaku »
d) wybrać najładniejsze - Twoim zdaniem - przysłowie,otoczyć go niebieskim obramowianiem i żółtym cieniowaniem.

3. Przygotuj w Wordzie dyplom wyglądający jak ten poniżej:


4. Stworzyć pismo wyglądające jak na rysunku poniżej. Potrzebny obrazek znaleźć w internecie.5. Utwórz tabelkę wyglądająca jak ta poniżej.


6. Utwórz dokument wyglądający jak ten na obrazku poniżej.


7. Stworzyć dokuemnt wyglądający jak ten poniżej.