Edytor tekstu

1. W pliku banialuka.doc, który jest załącznikiem do zadania należy:
a) zmienić czcionkę w tytule na czcionkę Arial Black, jej wielkość ustawić na 20, a kolor na czerwony. Tytuł wyśrodkować,
b) zmienić czcionkę w pozostałej części dokumentu na Arial,
c) odstępy między wierszami w tekście ustawić na 1,5 wiersza,
d) ustawić wcięcie pierwszego wiersza w każdym akapicie,
e) tekst opowiadania - oprócz tytułu i ostatniego akapitu (zapisu o tym, skąd pochodzi tekst) - ustawić w dwóch kolumnach równej szerokości,
f) ostatni akapit (zapis o tym, skąd pochodzi tekst) zmienić na tekst pisany kursywą, a tytuł znajdujący się z cudzysłowach pisany kursywą i pogrubiony.

2. W pliku przyslowia.doc, który jest załącznikiem do zadania należy:
a) na samym początku dopisać tytuł "Przysłowia polskie", tytuł powiększyć i wyśrodkować
b) W ostatnim przysłowiu poprawić zapis na O2
c) wypunktować kolejne przysłowia używając znaku »
d) wybrać najładniejsze - Twoim zdaniem - przysłowie,otoczyć go niebieskim obramowianiem i żółtym cieniowaniem.

3. Otwórz dokument wyprawa.doc i wykonaj w nim następujące prace:
a) utwórz nagłówek dla każdej strony, w którym znajdzie się tytuł referatu (czyli tekst: "Wyprawa mineralogiczna na Ural");
b) utwórz stopke strony, w której będzie się znajdował wyśrodkowany tekst z numerem strony i ilością stron w dokumencie (na stronie trzeciej będzie to wyglądało tak: "strona 3/4");
c) znajdź w tekście słowo "morion" i utwórz dla niego przypis dolny z opisem "Morion to odmiana kwarcu"
d) znajdź w tekście słowo kopalnia i na początku akapitu, w którym to słowo się znajduje umieść w dokumencie obrazek kopalnia.jpg. Obrazek ma być umieszczony tak, jak widać na obrazku poniżej.
kopalnia azbestu


4. Przygotuj w Wordzie dyplom wyglądający jak ten poniżej:


5. Stworzyć pismo wyglądające jak na rysunku poniżej. Potrzebny obrazek znaleźć w internecie.


6. Otwórz dokument znajdujący się pod tym linkiem. Przeczytaj go, zapamiętaj zawarte tam zasady i stosuj je w pracy z edytorem tekstu.

7. Utwórz tabelkę wyglądająca jak ta poniżej.


8. Utwórz dokument wyglądający jak ten na obrazku poniżej.9. Przekształć obrazki z pliku rysunek.doc, aby wyglądał tak jak na obrazku poniżej.