Mediaplan kampanii radiowej

 

Maksymalny budżet na kampanię to 1800 zł. Należy:

  • zaplanować odpowiednią liczbę spotów 15- oraz 30-sekundowych;
  •  wybrać lokalną stację radiową, która zapewni dotarcie do jak największej liczby odbiorców.

 Spoty mają być zaplanowane następująco:

  • 15-sekundowe w pierwszym miesiącu kampanii, co drugi dzień, bez uwzględniania dni wolnych od pracy;
  • 30-sekundowe na drugi miesiąc kampanii, bez uwzględniania sobót i niedziel, również co drugi dzień.

Emisje reklam mają przypadać w czasie szczytu porannego.

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli należy wybrać stację, która może zapewnić dotarcie do jak największej liczby odbiorców. W ramach kampanii nie wolno łączyć ze sobą emisji w różnych stacjach radiowych. Media plan należy przedstawić w formie tabelarycznej z uwzględnieniem informacji dotyczących: klienta, całkowitego budżetu, czasu trwania kampanii, wybranej stacji, terminarza emisji z datami oraz godzinami emisji, liczby spotów 15- oraz 30-sekundowych, wartości spotów 15- oraz 30-sekundowych, wartości całkowitej spotów. Media plan należy wykonać w arkuszu kalkulacyjnym.

Biuro podróży „Sky Travel" oraz oferta wakacyjna „55+"

Adres: ul. Prosta 2a, 00-940 Warszawa

Tel. 22 678 54 76

Strona internetowa: www.skytravel.pl

E-mail: skytravel@travel.pl

Oferta wakacyjna „55+":

  • przeznaczona dla osób powyżej 55. roku życia;
  • czas trwania akcji promocyjnej oferty wakacyjnej: 1 maja (niedziela) - 30 czerwca.