Zadanie GoPrąd

Treść zadania dostępna jest tutaj.

 Pliki do wykonania zadania: