Rysujemy, rysujemy…

Narysuj obrazki wyglądające jak poniżej (zadanie dostępne na blogu corel.durscy.pl)Projekt teczki 


Plik z szablonem teczki do pobrania tutaj.Ćwiczenia utrwalające pracę na węzłach. Narysuj obrazek podobny do tego poniżej.