Ćwiczenia powtórkowe w CorelDraw

 1. Stworzyć kolorowy deseń z napisem zawierającym własne imię i nazwisko.

 2. Stworzyć deseń dwubarwny zawierający własne imię i nazwisko.

 3. Narysować odcinek. Lewy jego brzeg zakończyć strzałką, a prawy kwadracikiem.

 4. Stworzyć odcinek, który narysowany będzie linią przerywaną.

 5. Narysować kwadrat, a następnie zaokrąglić jego rogi.

 6. Narysować dowolny łuk okręgu.

 7. Narysować dowolny wycinek koła. Wypełnić go kolorem R: 102 G:102 B: 255

 8. Napisać dowolny tekst. Następnie zmienić w nim odstępy między znakami na 50% a między wyrazami na 150%.

 9. Wpisać dowolny akapit tekstu i wyjustować go.

 10. Stworzyć projekt pieczątki o wymiarach 5 cm*2 cm z własnym imieniem i nazwiskiem, ulicą oraz nazwą miejscowości i kodem pocztowym (zgodnie ze wzorami tworzenia pieczątek).

 11. Stworzyć następujący tekst:

 12. Stworzyć następujący tekst:

 13. Czym różni się operacja POŁĄCZ od operacji ZGRUPUJ - omów i podaj przykład.

 14. Ustawić obiekt w punkcie 100,100 (lewy dolny narożnik) względem lewego dolnego rogu kartki.

 15. Przesunąć obiekt o wektor 100,100, następnie obrócić go o 45 stopni i odpić poziomo.

 16. Narysować dwie krzywe. Połączyć ich końcowe węzły ze sobą.

 17. Zmienić elipsę w ósemkę.

 18. Stworzyć efekt obręczy (aby wewnątrz obręczy obiekt był przezroczysty).

 19. Przekształcić prostokąt w elipsę.

 20. Przekształcić literę "t" w literę "ł".

 21. Przekształcić literę "E" w literę "F".

 22. Przekształcić okrąg w kropelkę.

 23. Przekształcić prostokąt w kropelkę.