Retusz zdjęć

Kolejnym ważnym elementem pracy ze zdjęciami jest ich retusz. Operacje te ćwiczyć będziemy na następujących zdjęciach:
- stadion
- retusz twarzy
- piegi

Zdjęcia do ćwiczeń:
zabytek
–  retusz twarzy