Zadanie egzaminacyjne z prezentacją

Wykonaj zadanie egzaminacyjne z pliku egzamin_z_prezentacja.pdf 

Uwaga! Klasa I wykonuje zadanie bez części "Projekt logo", a w prezentacji nie tworzy slajdu nr 5.